Fotografering

Ömsa AB

Your Consulting Partner


Epost: info@omsaab.se

Besöks adress: Arenaslingan 5, Globengaraget plan 2

Post Adress:  Box 10090

121 27 Stockholm-Globen


Fotografering

Vi har även en professionell fotograf till ert förfogande!

Här är ett urval av tjänster som oftast efterfrågas:


  • Fotografering i fält
  • Fotografering av lokal och verksamhet
  • Porträtt till hemsida eller visitkort


Kontakta oss för offert!