Arbetssätt

Ömsa AB

Your Consulting Partner


Epost: info@omsaab.se

Besöks adress: Arenaslingan 5, Globengaraget plan 2

Post Adress:  Box 10090

121 27 Stockholm-Globen


Arbetssätt

Att lära något nytt

Utveckling och förändring innebär att vi måste lära oss något nytt  och att vi måste förändra vårt beteende.

Lärande och förändring  är alltid krävande och inget vi gör utan ansträngning.

Ömsa förändrar genom delaktighet, individens utveckling och  tydlighet i argumentation och styrning.


Effektivitet genom delaktighet

För att skapa delaktighet, ta till vara på allas kompetens och se till  att personalen förstår helheten arbetar vi ofta i workshop form.

Vi  har ett antal olika metoder som vi i diskussion med kunden väljer  mellan för att vid varje tillfälle uppnå bästa resultat.

Workshops är  effektiva eftersom de skapar, kommunicerar och dokumenterar på  samma gång.


Individen är nyckeln

Att förändra en grupps beteende går inte utan att förändra individers  beteende.

Det är därför viktigt att ta fram åtgärder så att de som  behöver får förutsättningar att utvecklas i takt med förändringen.


Tydlighet utvecklar

Dokumentation av allt vi gör paketeras så att det enkelt kan användas  för allt från företagsledning till personal och kunder.

Kommunikationen  utformas för att kommunicera på olika plan gärna till flera av våra  sinnen för bästa effekt.


Metoder

Vi använder oss av beprövade metoder för projektledning som t.ex. PROPSPPM för att uppnå tydlig projektstyrning.

Tillsammans med våra kunder definierar vi mätningar för att skapa tydlighet och kunna mäta resultat.